وظیفه والدین در توجه به ایمنی اسباب بازی

  • وظیفه والدین در توجه به ایمنی اسباب بازی

  • زمانی که کودک بتواند به صورت چهار دست و پا حرکت کند و یا با گرفتن سطوح از آنها بالا برود والدین باید اشیای متحرک و آویزان را از دسترس آنها دور نگه دارند.
  • والدین باید اشیایی که حاوی ریسمان و طناب های بیشتر از ۳۰ سانتیمتر هستند را از دسترس کودکان دور نگه دارند. زیرا امکان پیچش بند به دور گردن کودک و خفگی او وجود دارد. همچنین ممکن است ریسمان به دور دست و پای کودک پیچیده و باعث زمین خوردن او شود.
  • والدین باید اسباب بازی هایی را تهیه کنند که مطابق با توانایی ها و سن کودک آنها باشد.
  • اسباب‌بازی‌هایی که اعضای آنها قابل جدا شدن هستند و یا دارای دکمه و روبان هستند را نباید در اختیار کودک قرار دهند.
  • والدین باید محل بازی کودکان را همیشه منظم و مرتب نگه داشته و هنگام بازی کردن آنها حضور داشته باشند.
  • اسباب بازی هایی که برای کودک خود تهیه می کنند، حتما باید سبک بوده به گونه ای که اگر از دست کودک رها شود باعث آسیب رساندن به او نشود.
  • والدین باید اسباب بازی های کودکان خود را به صورت دوره ای با آب گرم و مواد شوینده تمیز و ضدعفونی کنند.
  • والدین باید بصورت منظم وسایل بازی کودکان خود را چک کند. در صورت پارگی و یا شکستگی آنها را تعمیر کرده و یا اینکه دور بیندازند.